MOBILIARI URBÀ

MOBILIARI URBÀ

Disposem de un gran ventall de elements de bancs, taules, voreres,.. com a elements semi estandarditzats fabricats sobre comanda. Bàsicament es distingiran els elements lineals de aquells que es poden considerar com elements individuals malgrat que amb la seva combinació es pugui tenir una composició global.

La nostra capacitat en disseny i fabricació de encofrats ens permet estudiar la producció de elements de mobiliari urbà amb disseny especials per a administracions o empreses que vulguin donar la seva imatge corporativa.

Es podran tenir gran quantitat de variacions en quan a colors acabats i textures segons les necessitats del client.

Com a elements específics sota comanda i com a actuació urbana disposem de productes addicionals com pistes de monopatí o nínxols prefabricats i columbaris per a cementiris