GRADERIES

GRADERIES

Solució global per a la formació de graderies per a instal·lacions esportives o urbanes.

Elements estructurals de diferents seccions segons sol·licitacions armades i/o postesades.

Acabat de primera qualitat en totes les cares vistes que defineixen la geometria del graderío.

Possibilitat de fixació de cadires o altres complements amb ancoratges mecànics, amb el gruix suficient per assegurar el bon comportament mecànic.

Al marge dels elements estandarditzats es poden estudiar per a cada cas tota una serie de complements per a entrades o vomitoris, accessos especials, suports de mobiliari, etc.